Wednesday, March 18, 2009

ภาพสะท้อนจันทร์ภายใต้ท้องฟ้าแห่งแสงจันทร์
ผู้คนเริงร่าเต้นรำ
ก่อเกิดรูปร่างที่แตกต่างกัน
(Haiku โดย Dogen)

ไฮกุบทนี้บอกเป็นนัยว่า ครั้งหนึ่งที่เราได้เกิดมาบนโลกนี้ เราถูกลิขิตให้ดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน มิซาโอะ โจ เล่าไว้ว่า "เมื่อข้าพเจ้ายังเป็นเด็ก ข้าพเจ้ามองไม่เห็นความจริงในข้อนี้ และดำเนินชีวิตให้เหมือนกับคนส่วนใหญ่ แล้ววันหนึ่งก็เกิดแรงบันดาลใจ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเส้นทางชีวิตของตนเอง ราวกับว่าสวนดอกไม้ที่งดงามเปิดประตูสู่ชีวิตของข้าพเจ้า" ...ดอกไม้ทั้งหลายนั้นสวยงาม แม้ว่าดอกไม้แต่ละชนิดจะมีดอกและสีสันที่แตกต่างกัน ทั้งหมดนี้จึงเป็นสิ่งดี ทุกสิ่งมีชีวิตเหมือนกัน และชีวิตไม่สามารถวัดด้วยมาตรฐานเดียวกัน เอกลักษณ์ที่แตกต่างกันนี้ทำให้ทุกสิ่งมีความหมายและไม่เหมือนใคร ก่อเกิดความสร้างสรรค์บนลวดลายแห่งชีวิต

หยิบไฮกุบทนี้ขึ้นมาอ่าน ในวันที่ได้เป็นตัวเอง อิสระแนบแน่นกับความมั่งคั่งทางจิตวิญญาณ


ภาวนาคือชีวิต ๒,
กุมภาพันธ์ ๕๒

1 comment:

pooklook88 said...

ไม่มีอัพเพิ่มอีกแล้วเหรอคะ